Jak wychować dziecko bez stresu

Jak wychować dziecko bez stresu

Tylko 8 procent rodziców ma wystarczającą wiedzę i kompetencje do wychowania dzieci – tak wynika z pierwszych w Polsce badań kompetencji wychowawczych rodziców.

Ruszyła  kampania społeczna “Mądrzy Rodzice”, której celem jest zachęcenie rodziców do szukania wiedzy o tym, jak wychowywać dzieci bez stresu, agresji i przemocy. Kampanię zorganizowali wspólnie Rzecznik Praw Dziecka i Fundacja KidProtect . Na ich zlecenie przeprowadzono test, w którym tysiącosobowa, reprezentatywna próba matek i ojców miała odpowiedzieć na pytanie, jak poradziliby sobie w konkretnych sytuacjach wychowawczych.

Po przeliczeniu odpowiedzi rodziców okazało się, że około 17 procent rodziców uzyskało ocenę niedostateczną, ponad 40 procent mierną, a tylko 8 procent dobrą lub bardzo dobrą.

Jakub Śpiewak z Fundacji KidProtect podkreśla, że wynik nie świadczy o tym, iż większość Polaków jest złymi rodzicami, ale że po prostu rodzicom brakuje elementarnej wiedzy o tym, jak sobie radzić w konkretnych sytuacjach w relacjach z dziećmi.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powiedział, że trzeba przekonać rodziców, że dziecko jest wyjątkowym człowiekiem, któremu należy się czas i uwaga konieczne do tego, aby pociech nie wychowywała telewizja i bohaterowie gier komputerowych, ale świadomi rodzice.

Stąd hasło kampanii

“Wychowaj swoje dziecko, zanim zrobią to obcy”

Dane dotyczące agresji i przemocy wśród młodzieży budzą niepokój specjalistów zajmujących się sprawami dzieci, a wzrost przestępczości w tej grupie jest zauważalny. Dorośli – w tym rodzice i opiekunowie – niestety rzadko zadają sobie pytanie o przyczynę tych negatywnych zjawisk. Nie uświadamiają sobie, że to właśnie w nich tkwić może problem. Winą za złe zachowanie dziecka obarczają szkołę lub znajomych, wśród których spędza ono czas wolny. Tymczasem podstawową przyczyną problemu są zaniedbania i błędy, jakie my, rodzice, popełniamy w procesie wychowawczym.

To, jakie będą kolejne pokolenia młodzieży, zależy od nas, dorosłych. Chcemy, aby rodzice przyjrzeli się relacjom panującym w rodzinie i uświadomili sobie, że wszystko, co powiedzą lub zrobią, będzie miało wpływ na przyszłość ich dzieci.

Fundacja KidProtect we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka przygotowuje Szkoły dla Rodziców. Na razie przygotowywani są liderzy szkół, a w przyszłym roku mają ruszyć zajęcia dla rodziców. Będą je prowadzić specjaliści z dziedziny psychologii pedagogiki i prawa.

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl