ULTRASONOGRAFIA TRANSKAWITALNA

ULTRASONOGRAFIA TRANSKAWITALNA

Badanie nazywane jest również: ENDOSONOGRAFIA
Nazwa zwyczajowa: USG transkawitalne

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Ultrasonografia transkawitalna jest połączeniem dwóch metod diagnostycznych - ultrasonografii i fiberoskopii. Głowica USG umieszczona na końcu fiberoskopu zostaje wprowadzona do przewodu pokarmowego tak jak przy typowym badaniu endoskopowym (gastroskopii czy kolonoskopii). Wysyłana przez głowicę fala ultradźwiękowa po odbiciu się od otaczających tkanek jest zwrotnie odbierana (również przez głowicę) i następnie przetwarzana jak przy standartowym USG. W ten sposób na monitorze powstaje obraz badanych narządów.
Zależnie od miejsca, w którym znajduje się głowica USG, badanie nazywa się USG śródprzełykowym, śródżołądkowym, śródrektalnym (transrektalnym), itd. Szczególną odmianą endosonografii jest ultrasonografia śródprzewodowa (IDUS -intraductal ultrasound) trzustki lub dróg żółciowych. Badanie tych struktur staje się możliwe dzięki małej średnicy sondy USG - od 1,2-3,4mm. W tej ostatniej metodzie można wykryć zmiany o średnicy mniejszej od 1 mm, znajdujące się w odległości do 8 mm od sondy.
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Badanie to umożliwia diagnostykę różnicową zmian w przewodzie pokarmowym i w jego otoczeniu. Z bardzo dużą precyzją - ustępującą jedynie badaniu histopatologicznemu - można ocenić także zaawansowanie procesu chorobowego (nie tylko rozległość, ale również głębokość jego penetracji). Dzięki tej metodzie można podjąć optymalne rozwiązanie np. co do sposobu leczenia polipów przewodu pokarmowego. Endosonografia w połączeniu z biopsją igłową daje niespotykane wcześniej możliwości diagnostyczne ściany przewodu pokarmowego, trzustki, przestrzeni zaotrzewnowej i innych struktur znajdujących się w pobliżu. Warto dodatkowo wspomnieć, że USG transrektalne daje najlepszą ocenę gruczołu krokowego wśród metod radiologicznych.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • Wątpliwości diagnostyczne powstałe w czasie panendoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego lub kolonoskopii.
  • Wątpliwości diagnostyczne przy ocenie trzustki, wątroby, dróg żółciowych, przestrzeni zaotrzewnowej.
  • Ocena zaawansowania procesu chorobowego stwierdzonego w badaniu fiberoskopowym lub badaniu radiologicznym układu trawienia.
  • Inne wskazania nie związane z układem trawiennym (np. objawy przerostu gruczołu krokowego).

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

BADANIA POPRZEDZAJĄCE
Nie ma bezwzględnej konieczności wykonania wcześniej innych badań. Należy jednak mieć na uwadze, że na początku procesu diagnostycznego wykonuje się prostsze i bardziej dostępne badania.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Przy endosonografii górnego odcinka przewodu pokarmowego i ultrasonografii śródprzewodowej należy być na czczo. Przy endosonografii jelita grubego wystarczy przygotowanie jak przed kolonoskopią (patrz "Sposób przygotowania do badania" w badaniu "Kolonoskopia"). Przy USG transrektalnym wystarczy przygotowanie jak do rektoskopii.
Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Wskazane jest również podanie środka uspokajającego
OPIS BADANIA
Badanie jest bardzo podobne do badania fiberoskopowego.
Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonym zdjęciem zapisu USG badanego narządu.
CZAS
Badanie trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu minut

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl